Lupaus

 

 

 

Lupaus (Tänä päivänä minä, huomenna sinä) - Plight

Kyllä perässäni tulet - Follow me thee shall

wielä pikemmin kos luulet. - sooner than thou think.

Tänä päivänä minä - today it is I

huomenna sinä - tomorrow thee

hautahan kannetaan. - who will be entombed.